Zoek een lid van de VEVB

Voornaam:
Naam:
Gemeente:
Postcode:
  Zoek

Welkom

Welkom op de website van VEVB.

Graag laten wij u hierbij een overzicht van de structuur en de werking van onze vereniging en hun leden.

Agenda

 • Vennootschap en vereffening-verdeling na echtscheiding -
  24 februari 2018 - Seminarie - Sint-Niklaas
  Nele Matthys – Advocaat, Opdebeek – De Groote – Matthys Guy De Coen – Director Tax & Legal – Moore Stephens Frederik Tack – Notaris – Notariaat Roegiers & Tack Steeds vaker komt de vennootschap ter sprake bij de behandeling van een vereffeningverdeling na echtscheiding, en dit in al haar aspecten. In een eerste deel worden enkele belangrijke principes uiteengezet, om vervolgens in een tweede deel enkele concrete casussen te behandelen. Daarbij wordt telkens stilgestaan bij de burgerrechtelijke, vennootschapsrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten. Komen o.m. aan bod : rekening courant binnen de vennootschap, verschil tussen lidmaatschapsrechten en eigendomsrechten van aandelen, wat is het werkelijke verdienvermogen van een bestuurder/zaakvoerder van een vennootschap, is er een probleem met eigen aandelen en vastklikken van reserves, enz meer ...
 • Algemene vergadering
  26 februari 2018 - Algemene vergadering - Sint-Niklaas
  Inschrijven
 • Werkvergadering IVJEB
  2 maart 2018 - IVJEB - Zaffelare
  Waarde vriend(in),collega, confrater, Betreft: e.v. werkvergadering met IVJEB Het bestuur van de koepelvereniging VZW IVJEB (disciplines Advocaten, Accountants, Boekhouders, Bedrijfsrevisoren, Gerechtsdeurwaarders en Notarissen) organiseert, zoals u weet, driemaandelijks een vormingssessie over onderwerpen met raakpunten in de diverse materies. Wij nodigen u bijgevolg uit op de eerstvolgende werkvergadering die doorgaat op vrijdag 2 maart 2018 in het kasteel van Saffelaere, Kerkstraat 37 te 9080 Zaffelare (Lochristi). (route : www.kasteelvansaffelaere.com) Wij nodigen u uit op deze bijeenkomst, die tevens een ontmoetingsplaats creëert voor de vier diverse juridische en economische beroepen. Het ligt in de bedoeling met onze vereniging, deze beroepen dichter naar elkaar te laten groeien en de samenhorigheid te bevorderen. Wij zullen als gastspreker verwelkomen Meester Jo ROSELETH, advocaat bij de Nederlandstalige Balie Brussel -(gastprofessor aan de Fiscale Hogeschool en Odisee), lid van de redactieraad van Fiscale Actualiteit en de adviesraad van Accountancy & Fiscaliteit (Wekelijkse nieuwsbrief Standaard Uitgeverij), medewerker rechtspraakrubriek Algemeen Fiscaal Tijdschrift en bestuurder bij de BATL (Belgian Association for Tax Lawyers). Met als thema : “Fiscaal recht : Actuele tendensen bij fiscale controles en daaraan verbonden rechten en plichten van de Fiscale Administratie. Waaraan U te verwachten bij een fiscaal onderzoek en wat weet de fiscus vandaag over uw vermogen” Deelname in de kosten: 60 € per persoon, over te schrijven, ten laatste acht werkdagen voor de geplande activiteit, op rekening van onze vereniging: IVJEB, Markt, Dendermonde n° 293-0517652-18 (IBAN : BE50 2930 5176 5218, BIC : GEBA BE BB) De inschrijving is pas geldig na inschrijving d.m.v. het antwoordformulier in bijlage, gevolgd door betaling. Indien u door onvoorziene omstandigheden echt niet kunt aanwezig zijn dan moet u dit via mail minstens drie werkdagen op voorhand (ten laatste op maandag) aan het secretariaat ( sonja.vandenvelde@moorestephens.be) mededelen. Alleen dan zal het bedrag der inschrijving worden terugbetaald. Ontvangst werkvergadering met het aperitief: 11.45 uur met gezellige kennismaking en nieuwsuitwisseling Start voordracht: 12.30 uur STIPT gevolgd door een werklunch Einde werkvergadering : ± 14.30 uur Wij zullen u heel graag verwelkomen. Namens de Raad van Bestuur Lode Haspeslagh, voorzitter Johan Dedoncker, past voorzitter Peter Verschelden, penningmeester Martine Verkest, secretaris Marcel Verschelden, erevoorzitter meer ... Inschrijven
 • Hervorming insolventierecht en gerechtelijke ontbindingsprocedure
  12 maart 2018 - Accountancyclub - Sint-Niklaas
  De nieuwe insolventiewet zal in voege treden op 1 mei 2018. De veranderingen welke de nieuwe wet met zich zal brengen zijn op diverse vlakken fundamenteel, zowel wat betreft het luik preventie als wat betreft het faillissement. We bekijken in deze opleiding de voornaamste veranderingen , zoals de toepassing van de insolventiewet op alle ondernemingen zowel deze met burgerlijk als handelskarakter, de toepassing ervan op de maatschap, de insolventie van de onderneming waarvan de vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn en de bijzondere bepalingen voor vrije beroepen. De belangrijke wijzigingen inzake de WCO procedure zullen aan bod komen, zoals deze om misbruik van de procedure te voorkomen. Ook de nieuwe faillissementswet wordt grondig doorgelicht met duiding van de fundamentele hervormingen. Aandacht wordt ook besteed aan de nieuwe bepalingen inzake de kwijtschelding van schulden, zowel in WCO procedure als bij faillissement, en de gevolgen voor de partner. Verder wordt aandacht besteed aan nieuwe bepalingen inzake de aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders bij faillissement. meer ... Inschrijven
 • Uitbreng onroerend goed via kapitaalvermindering en
  24 maart 2018 - Seminarie - Sint-Niklaas
  Wij worden regelmatig geconfronteerd met de noodzaak om het onroerend goed uit de (exploitatie-)vennootschap te halen. Dergelijke uitbreng kan op diverse manieren. Tijdens dit seminarie bekijken wij specifiek de uitbreng van onroerend goed naar de aandeelhouders door vereffening en door kapitaalvermindering. Daarnaast analyseren wij de uitbreng van onroerend goed om het over te dragen aan een andere (patrimonium- )vennootschap. meer ... Inschrijven
1/3
VEVB
Tel.: 052/31 51 51
Fax.: 052/34 11 21
Mechelsesteenweg 95
9200 Dendermonde